Flevoland de jongste provincie van het land

Flevoland de jongste provincie van het land

28 december 2019 Uit Door beheerder

Flevoland is de jongste provincie van Nederland. De provincie is officieel als provincie benoemd in 1986. Toch is Flevoland wel verbonden met een groot stuk geschiedenis namelijk de indamming van de Zuiderzee, wat nu het IJsselmeer heet. De Zuiderzee stond bekend om haar ruige weer en verraderlijke zeegang.

Op 14 januari 1914 trok er een vliegende storm over de Zuiderzee en met name over een groot deel van Noord Holland. Een groot aantal dijken dreigde het te begeven waardoor Amsterdam onder grote bedreiging kwam van het water van de Zuiderzee. Grote gebieden stonden blank maar de dijken rond onze hoofdstad hielden stand.

Oostvaardersplassen in winter
Oostvaardersplassen in winter

Om herhaling te voorkomen heeft men toen bedacht dat er een dijk moest komen tussen de Zuiderzee en de Waddenzee. Dit idee kwam van de Amsterdamse ingenieur Cornelis Lely. Die dijk werd gebouwd en die kennen wij nu als de Afsluitdijk.

De Afsluitdijk houd de Waddenzee buiten en zorgt er gelijk voor dat de Zuiderzee langzaam aan veranderde in zoet water. Dit water kennen wij nu als het IJsselmeer.

Polders
Polder

Al in 1886 werd er gesproken over drooglegging van de Zuiderzee of het IJsselmeer. Droogleggen zou land opleveren wat gebruikt kon worden voor landbouw en veeteelt. In 1918 werd er besloten tot drooglegging middels de Zuiderzee-wet. Twee jaar later werd het eerste begin gemaakt met de drooglegging en werden er dijken rondom het gebied gebouwd.

Het water dat binnen de dijken bleef staan moest worden afgevoerd dus werden er overal langs de dijken gemalen gebouwd die het water terug gaven aan het IJsselmeer. Toen het water weg was moest het ook wegblijven en zo kregen de gemalen een permanente functie voor de bemaling van de polders. Aanvankelijk begon men met de aanleg van de Noordoostpolder en later volgde er nog twee polders namelijk Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland.

Lelystad

Flevoland wordt nog steeds een beetje gezien als een lege provincie zonder geschiedenis. Toch is gebleken dat er in dit gebied duizenden jaren geleden al een vorm van een bewoning moet zijn geweest. De hoofdstad dankt zijn naam aan de man die ooit het idee voor inpoldering bespreekbaar maakte, ir. Cornelis Lely, hij heeft zijn naam gegeven aan de stad Lelystad. Lelystad is Nederlands grootste gemeente in oppervlakte.

Daarnaast heeft Lelystad de eer om zich de stad met ‘s lands grootste achtertuin te kunnen noemen in de vorm van bossen en natuur gebieden. Vooral voor natuur en cultuur liefhebbers is Lelystad een zeer interessante stad. Vlakbij de stad liggen en Oostvaardersplassen, een natuurgebied waar de natuur ook echt de natuur gelaten wordt. Daarnaast kun je in Lelystad een replica van een oud VOC schip bekijken op het schip de Batavia.

Batavia VOC schip
Batavia VOC schip

Almere

Wie in Almere rondloopt komt er al snel achter dat Almere een soort verlengstuk is van Amsterdam. Het Amsterdams accent hoor je dan ook veelvuldig om je heen lopen over straat. Almere is ook opgericht met het idee om een overloop te zijn voor de bevolking van Amsterdam.Almere haven is de oudste stadskern die zijn naam ontleent aan een binnenzee die een voorloper was van het IJsselmeer.

De naam Almere is dan ook afgeleid van de naam Aelmere wat zoveel betekent als “groot meer”. De eerste inwoner s van Almere Haven betrokken op 30 november 1976 als eerste hun nieuwe woningen in een compleet nieuwe stad.

Almere haven
Almere Haven