Delft de mooiste stad van Zuid-Holland

Delft de mooiste stad van Zuid-Holland

15 februari 2020 0 Door beheerder

Delft wordt vaak betiteld gezien als de mooiste stad van het land echter de meningen daarover lopen nog al uiteen. Dat is niet geheel zonder reden want met name aan de rand van Delft word prachtige oude architectuur afgewisseld met nieuw. En dat is niet tot ieders genoegen zo gezegd. Delft is een stad met een zeer rijke geschiedenis en de stad staat ook wereldwijd bekend om haar aardewerk Delfts Blauw.

Delft rond 1650
Delft rond 1650

Delfts blauw

Delfts blauw is ontstaan een betaalbaar alternatief voor chinees porcelijn. Delfts blauw werd in heel korte tijd heel erg populair. Het is van 1650 tot 1750 een van de belangrijkste bronnen van inkomst geweest voor veel Delftenaren. In deze periode waren en ruim honderd verschillende fabrieken die volop Delfts Blauw produceerden. Rond 1800 werd Delfts Blauw echter van de markt geveegd door de komst van aardewerk uit Engeland en met name uit Staffordshire. Vandaag de dag is er nog één fabriek die echt Delfts Blauw produceert.

Delfts Blauw bord
Delfts Blauw bord

Belangrijk markt centrum

De Markt in Delft
De Markt in Delft

De stad Delft is ontstaan een een uitgegraven kanaal genaamd de Delf wat zijn naam dankt aan het woord delven. Vermoedelijk was er in de 11e eeuw een grafelijke hoeve gebouwd op de verhoogde plaats waar de Delf en een dichtgeslibte river ganaamd de Gantel elkaar kruiste. Hierdoor werd Delft belangrijk als handelsplaats en markt centrum. Dat is vandaag nog steeds af te lezen aan de omvang van het centrale marktplein.

Verbinding met zeehaven

Delft kreeg haar stadsrechten op 15 April 1246 uit handen van Graaf Willem II. De stad ontpopte zich al vrij snel tot een centrum van handel en nijverheid. In 1389 werd er een verbinding gegraven tussen de stad en de rivier de Maas. Deze verbinding kreeg de naam de Delfshavensche shie en zou later de verbinding worden tussen de maas en de zeehaven genaamd Delfshaven. Tot aan de 17e eeuw was Delft een van de grootste steden van wat nu Zuid-Holland is. Tijdens een stadsbrand in 1536 werd een groot deel van Delft in de as gelegd.

Delftse schie
Delftse schie

Prinsenhof

Delfts museum aan de Prinsenhof
Delfts museum aan de Prinsenhof

Prins Willem van Oranje resideerde korte tijd in Delft, in het voormalige Sint-Agathaklooster, dat sindsdien Prinsenhof wordt genoemd. Hij werd er op 10 juli 1584 vermoord door Balthasar Gerards. Op het gebied van de drukkunst nam de stad Delft een vooraanstaande plaats in.

Delft en de VOC

In de stad kwamen diverse Italiaanse plateelbakkers zich vestigen die een nieuwe geheel stijl introduceerden. Daarnaast kwam ook de tapijtindustrie tot bloei door toedoen van fransman François Spierincx. De V.O.C. is voor Delft van groot belang geweest. In de 17e eeuw kwam Delft opnieuw tot leven dankzij de aanwezigheid van een Kamer van de VOC. Dit in combinatie met de fabricage van Delfts blauw zorgde voor de stad voor een nieuwe bloeitijd.

VOC kamer - Oude Delft - Oost Indisch Huis
VOC kamer – Oude Delft – Oost Indisch Huis

Delftse donderslag

Delftse Donderslag
Delftse Donderslag

Bij een explosie in een opslag voor buskruit werd een groot deel van Delft verwoest, dit zou later de Delftse donderslag gaan heten. De opslag was niet meer te redden en die werd later omgebouwd tot een Paardenmarkt. Letterlijk op de afstand van een kanonskogel werd een nieuwe kruit opslag gebouwd.

Grote schilders

Delft is naast haar bekendheid door het Delfts blauw, ook wereldwijd bekend door de schilders die hier actief waren. Denk maar aan kunstschilders als Leonard Bramer, Carel Fabritius, Pieter de Hoogh, Gerard Houckgeest, Emanuel de Witte, Jan Steen, en Johannes Vermeer. Maar ook op wetenschappelijk gebied verwierf de stad Internationale bekendheid. Reinier de Graaf en Antonie van Leeuwenhoek kregen internationale aandacht voor hun wetenschappelijk onderzoek.

Johannes Vermeer- Het Melkmeisje
Johannes Vermeer- Het Melkmeisje

Rampenjaar

Delfts Blauw Ei
Delfts Blauw Ei

De stad heeft echter ook een rampenjaar gekend waarin de economie van de stad compleet in stortte. In 1672 werd de stad overlopen door de beide stadsbesturen van zowel Den Haag als Rotterdam. Met name de productie van Delfst Blauw heeft hieronder geleden. Bestonden er in 1670 nog ruim dertig actieve fabrieken, een kleine 120 jaar later waren dit er nog maar tien. Gedurende de 19e eeuw bleef daar nog maar 1 fabriek van actief. De reden dat alleen deze fabriek nog kon blijven functioneren was omdat de fabriek naast Delfts Blauw ook bakstenen ging produceren.

Delft is door de jaren heen stevig gegroeid. Zo werd er in de begin jaren na de oorlog hard gewerkt om het gebied tussen de Schie, het kanaal en “Grote weg van Den Haag naar Rotterdam” die wij tegenwoordig kennen als de A13 snelweg. In de jaren 60 werd Delft vooral in zuidelijke richting fors uitgebreid. in die periode werden de hoogbouw wijken Poptahof en Voorhof opgetrokken. Later vanaf de jaren 80 werd nog verder zuidelijke ook de wijk Tanthof nog toegevoegd aan de stad.

Rijksweg A13 van Den Haag naar Rotterdam
Rijksweg A13 van Den Haag naar Rotterdam

Delft als Universiteitsstad

Voormalig hoofdgebouw TU Delft
Voormalig hoofdgebouw TU Delft

Delft is ook bekend als Universiteitsstad. De oprichting van de Koninklijk academie in 1842 is de aanzet geweest voor wat nu de Technische Universiteit van Delft is. Daarnaast is in 1932 TNO in het leven geroepen. TNO is een afkorting voor Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. TNO werd op gericht met het doel om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. TNO hoed zich bezig met onafhankelijk technisch onderzoek en geeft adviezen aan overheidsinstellingen en ministeries zoals bijvoorbeeld het ministerie van defensie.

Een groot deel van het hoger onderwijs in de stad speelt zich af rondom de campus van Technische Universiteit. Hier zijn bijvoorbeeld vestigingen van de Haagse Hogeschool en Hoge school inHolland naast de TU campus gevestigd. Toen men akkoord ging met het bestemmingsplan Technopolis werd er in 2005 gestart met de bouw van het TU Delft Science Park. Hier vestigden zich kennisinstituten, Internationale bedrijven en start-ups.

TU Delft - Faculteit Civiele Techniek
TU Delft – Faculteit Civiele Techniek

Historische binnenstad

Nieuwe Delft
Nieuwe Delft

Zoals gezegd heeft Delft een historische binnenstad. Zo lopen er in de richting zuid-noord twee grachten parallel aan elkaar door de stad namelijk de Oude Delft en de Nieuwe Delft. Die laatste is ook wel beter bekend als achtereenvolgens Lange Geer, Koornmarkt, Wijnhaven, Hippolytusbuurt en Voorstraat. Tussen die twee grachten in staat vermoedelijk de oudste bebouwde locatie van de stad. Wij hebben het dan over de Oude Kerk met haar karakteristieke toren. In de volksmond wordt die toren wordt de ‘Oude Jan’ genoemd. Vlakbij de ‘Oude Jan’ vind je het het Gemeenlandshuis van Delfland, een prachtig gebouw met een gotische gevel en je vind hier ook het Prinsenhof.

Aan de Markt, een zeer ruim plein, ten oosten van de Oude en de Nieuwe Delft waar de stad in de loop der eeuwen sterk werd uitgebreid, staat de Nieuwe Kerk met hierin het praalgraf van Willem van Oranje en de Koninklijke grafkelder. De toren van de kerk is de op één na hoogste kerktoren van Nederland. Daarnaast vind je aan de Markt, tegenover de kerk, het Delftse stadhuis, dat door Hendrick de Keyser in 1618-1620 werd gebouwd rondom het oudste gebouw dat Delft tegenwoordig nog heeft: een toren genaamd het Oude Steen. Op de Markt staat een standbeeld van Hugo de Groot, de rechtsgeleerde die in 1583 in Delft werd geboren.

Stadhuis aan de Markt
Stadhuis aan de Markt

Uitgaan in Delft

Westerpop
Westerpop

Uitgaan in Delft doe je op de De Beestenmarkt, dit is vooral in de zomer het uitgaanscentrum van Delft, maar ook op andere plekken rondom de Markt vind je volop horecagelegenheden. De meest gevolgde route Burgwal, Brabantse Turfmarkt, Kromstraat, Markt, Nieuwstraat zijn rijkelijk voorzien van horeca gelegenheden. Maar ook evenementen zijn Delft niet vreemd. De stad heeft een aantal evenementen die binnen de stad een zekere traditie zijn geworden.

image sources