De Wadden eilanden de jonkies op het Wad

De Wadden eilanden de jonkies op het Wad

22 januari 2020 0 Door beheerder

De Wadden eilanden zijn een groep eilanden in het Noorden van Nederland en liggend in de Waddenzee. De Waddenzee staat vooral bekend om haar grote zandplaten die 2 x per dag droogvallen. Geografisch gezien zijn de Wadden eilanden relatief jong. De eilanden bestaan ongeveer 100 jaar. De Wadden eilanden trekken elk jaar grote getallen aan toeristen vanwege hun ligging en de uitstraling van de eilanden. De complete groep eilanden is opgedeeld in Nederlands en Duits grondgebied. De meest bekende eilanden zijn Texel, Vlieland, Ameland en Terschelling maar ook de eilanden Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Rottumeroog behoren nog tot de Wadden eilanden.

Texel

Het eiland Texel is het grootste eiland van de groep en hoort geografisch bij Noord-Holland. Het eiland is ongeveer 20 km lang en 8 km breed wat een totaal landoppervlak van 170 vierkante kilometer oplevert. Texel is tot 1170 verbonden geweest aan het vaste land echter door de Allerheiligenvloed van 1170 werd Texel een eiland.

Texel is een eiland dat druk bezocht wordt door vogelliefhebbers. Op een goede dag kan je op Texel wel 100 verschillende vogel soorten waarnemen. In het voorjaar is Texel een broedplaats voor zo een 80 soorten vogels maar in de top zijn er wel 300 soorten aangetroffen.

Texelse duinen
Texelse duinen

Vlieland

Vlieland is als je kijkt vanuit het westen het 2e eiland van de groep. Vlieland hoort geografisch gezien bij de provincie Friesland.De gemeente Vlieland hooft rond de 1150 inwoners. Het eiland kent 1 dorp genaamd Oost-Vlieland waar veruit de meeste inwoners bij elkaar wonen in de dorpskern. Vlieland is niet toegankelijk met auto’s of motoren.

Alleen bewoners en/of bedrijven op het eiland kunnen een speciale ontheffing aanvragen. Je kunt Vlieland bereiken met de veerpont die vaart tussen het eiland en de stad Harlingen in Friesland. Het eiland is natuurlijk ook per boot bereikbaar, voor dat doel is er een aan de zuidzijde van het eiland een jachthaven. De jachthaven is 1 van de 17 Wadden havens verspreid over alle eilanden.

Vuurtoren de Vuurduin op Vlieland
Vuurtoren de Vuurduin op Vlieland

Terschelling

Terschelling is van uit het westen gezien het 3e eiland van de eilandengroep. Terschelling hoort geografisch gezien bij de provincie Friesland. Terschelling grenst zoals alle eilanden aan de noord zijde aan de Noordzee en aan de zuidzijde aan de Waddenzee. Terschelling is in de middeleeuwen ontstaan toen een zandplaat genaamd de Schelling samen ging met een iets oostelijker gelegen eiland Wexalia. Wexalia is de middeleeuwse naam voor het gebied Oost-Terschelling. In die zelfde middeleeuwen raakte deze naam al snel weer in onmin. Sindsdien heet het eiland Terschelling. Tot 1 september 1942 hoorde de eilanden bij de provincie Noord-Holland waarna zij overgingen naar de provincie Friesland. De oudste bouwresten die er op Terschelling gevonden zijn dateren uit 850.

Er werd toen een houten kerkje gebouwd op een heuvel bij Striep. Later is deze heuvel dienst gaan doen als grafheuvel en staat nu bekend als het Strieperkerkhhof.

De Watersnood van 1287, die op Terschelling ook wel de St. Hubertusvloed genoemd word,is van groot belang geweest bij de vorming van Terschelling zoals het nu is en de rest van het omliggende Waddengebied. Voor de Watersnood van 1287 kon je het eiland te voet bereiken vanaf Dijkshorn aan de Friese kust naar Hoorn. Hierdoor werd Hoorn al snel de belangrijkste plaats op het eiland. Na de watersnoodramp was het niet meer mogelijk het eiland te voet te bereiken, en kwam de verbinding op West te liggen. Hierdoor was Hoorn niet langer de belangrijkste plaats maar ging die eer naar West-Terschelling.

Vuurtoren de Brandaris op Terschelling
Vuurtoren de Brandaris op Terschelling

Ameland

Ameland is vanuit het westen gezien het 4e bewoonde eiland en hoort geografisch gezien bij de provincie Friesland. Ameland ligt tussen de Noordzee en de Waddenzee in met ten westen het Borndiep met aan de overkant het eiland Terschelling en aan de oostelijke kant kun je als het weer mee werkt het eiland Schiermonnikoog zien liggen. Ameland is bezaaid met zandduinen die een groot deel van de topografie bepalen.

Op het eiland zijn 4 dorpen te vinden te weten Hollum, Ballum, Nes en Buren. Ten oosten van Buren ligt het Oerd, een drassig moeras gebied waar veel vogels leven en nestelen.

Het zeewater heeft hier vrij spel als het tijdens de getijden door een aantal geulen in en uit het gebied stroomt.

Ameland heeft een directe geschiedenis in zowel de walvisvaart als in de koopvaardij. Ameland staat bekend als de Waddendiamant door al haar pracht en de intense rust. Niet voor niets heeft Ameland in 2009 de Quality Coast Award binnen weten te halen. Vooral in de natuur gebieden De Hôn en Het Oerd tref je de meest fantastische flora en fauna.

Luchtfoto van Ameland gezien vanuit het westen
Luchtfoto van Ameland gezien vanuit het westen

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog, vanuit het westen gezien het 5e eiland dat word bewoond en hoort geografisch gezien bij de provincie Friesland. Het is tevens de kleinste gemeente van Nederland en meet de laagste bevolkingsdichtheid. Ook Schiermonnikoog is een auto en motoren vrij eiland. De reden hiervoor is de rust, niet alleen voor de bewoners en bezoekers maar ook voor de fauna op het eiland. Schiermonnikoog staat bekend als een eiland van rust en daar is men zeer op gesteld. Ondanks de rust leeft dit eiland toch voornamelijk van toerisme.

Schiermonnikoog was in de middeleeuwen een uithof of kloosterboerderij van het cisterciënzer klooster Claercamp uit Rinsumageest bij Dokkum, dit was een van de kloosters in Friesland. Het indijken van het land werd gedaan door monniken die in grijze pijen liepen. De naam van het eiland dankt zijn naam aan deze pijen. Zo betekent schier hetzelfde als grijs, en oog was taalkundig gezien hetzelfde als ei in eiland. Om de monniken te herinneren is er in 1962 een standbeeld opgericht van een monnik genaamd “De Schiere Monnik”.

Landschap op Schiermonnikoog
Landschap op Schiermonnikoog